Nico Klouwer
Register casemanager

De grootste zekerheid voor de toekomst...

Het sociale stelstel wordt meer en meer uitgehold. De tijd van een uitkering als duurzame oplossing voor verzuim is definitief voorbij. Zieke medewerkers moeten weer aan het werk, linksom of rechtsom. Dát is de laatste zekerheid die de toekomst biedt voor zowel werkgevers als werknemers.

is het hebben én houden van werk.

MedusArbo biedt een praktische benadering van verzuimbegeleiding. Persoonlijk contact, objectiviteit en oog voor zowel de persoonlijke als financiële kant achten wij van essentieel belang. Concrete maatregelen voor duurzame oplossingen met werkhervatting als allesomvattend uitgangspunt.

Deskundig Netwerk van specialisten.

MedusArbo heeft een uitgebreid, deskundig netwerk voor het oplossen èn voorkomen van verzuim.


Bewust van de financiële gevolgen.

MedusArbo kent de financiële gevolgen van verzuim en maakt deze voor alle partijen inzichtelijk.


Op de hoogte van Complexe regelgeving.

U bent niet dagelijks bezig met de complexe regelgeving rondom ziekteverzuim. Wij wel! Maak daar gebruik van.

Werkhervatting als uitgangspunt.

De beste garantie voor de toekomst is behoud van en inzetbaar blijven voor werk.


Inzetten van Lokale partners.

Onze voorkeur gaat uit naar inzet van lokale partners welke goed bekend zijn in uw werk- en leefomgeving.


Nuttige oplossingen die vergoed worden.

MedusArbo is afkerig van kostbare trajecten waarvan het nut onvoldoende of nauwelijks is bewezen.
Verzuimanalyse
Medus Arbo
Meer regie, minder verzuim